Get Adobe Flash player

ขอเชิญท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมกันด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ได้รับมอบหมายจากอำเภอหลังสวน ในการเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 17:30น. ณ วัดราชบุรณะพระอารามหลวง (วัดนอก)