Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย จัดโดยสภาทนายความจังหวัดหลังสวน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารวังวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ