Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัศนศึกษาดูงานตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล และเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2560