Get Adobe Flash player

นักเรียนระดับชั้นปวช.1-2 สาขาวิชาการตลาด ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัทไวส์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด และเยี่ยมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 ณ กรุงเทพมหานคร