Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 เขาร่วมโครงการCBAC สายใยสัมพันธ์ 2560กิจกรรม ศึกษาดูงานตาม พระราชประสงค์หุบกระพงและศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่4-7 มกราคม 2561