Get Adobe Flash player

นักเรียน ปวช.1 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ สนามลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ