Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ร่วมเดินขบวนสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรม แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ในวันที่ 25 ต.ค. 2561  ณ ตลาดหลังสวน