Get Adobe Flash player

นักเรียนนักศึกษา รวมกันสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 โดมพร้อมใจร่วมแต่งชุดไทยเพื่อแสดงให้ถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย ของชาวไทย