Get Adobe Flash player

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านอาจารย์ประยูร  มัยโภคา ผู้รับใบอนุญาติ