Get Adobe Flash player

วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดในโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 วันที่ 8-10 ก.ค. 62 ณ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประววดนวัตกรรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติในวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ จังหวัดสงขลา