Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ผู้ที่สนใจสามารถสอบได้ 077-630802-3