Get Adobe Flash player

พิธีงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุมวังวิชาเวลา09.00น.วันพุธที่ 17 มีนาคม 64