Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ๒๕'๖๔ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ

เอกสารแนบ