Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2022
2 กำหนดการวัน เปิด/ปิด เรียน และลงทะเบียนเรียน จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2022
3 กำหนดวันประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จันทร์, 28 กุมภาพันธ์ 2022
4 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ศุกร์, 25 กุมภาพันธ์ 2022
5 การรับส่งเอกสารการเรียนออนไลน์ อังคาร, 22 กุมภาพันธ์ 2022
6 การรับและส่งเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ พฤหัสบดี, 27 มกราคม 2022
7 เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ศุกร์, 17 ธันวาคม 2021
8 กำหนดรับและจำหน่ายหนังสือเรียนของนักเรียนนักศึกษา ศุกร์, 12 พฤศจิกายน 2021
9 ประกาศรับเอกสารการเรียน ออนไลน์ ศุกร์, 29 ตุลาคม 2021
10 ประกาศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาการเรียน พุธ, 13 ตุลาคม 2021
11 เรื่อง แจ้งผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา พุธ, 13 ตุลาคม 2021
12 กำหนดเปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน เทอม2 ปีการศึกษา2564 ศุกร์, 01 ตุลาคม 2021
13 การรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย อังคาร, 07 กันยายน 2021
14 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย อังคาร, 07 กันยายน 2021
15 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พฤหัสบดี, 12 สิงหาคม 2021
16 การดำเนินการจัดแจกเอกสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา ศุกร์, 30 กรกฏาคม 2021
17 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อังคาร, 20 กรกฏาคม 2021
18 ประกาศ ขยายการจัดการเรียนการสอน อังคาร, 13 กรกฏาคม 2021
19 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ศุกร์, 25 มิถุนายน 2021
20 ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ๒๕'๖๔ ศุกร์, 25 มิถุนายน 2021
21 พิธีงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พุธ, 17 มีนาคม 2021
22 เปิด สมัครเรียนในระบบออนไลน์ ได้แล้ว จันทร์, 15 มีนาคม 2021
23 เปิดรับสมัคนักเรียนใหม่ปี2564 ศุกร์, 12 มีนาคม 2021
24 ออกค่ายจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือวิสามัญ ปวช.1 โครงการพระราชดำริ หนองใหญ๋ พุธ, 29 มกราคม 2020
25 ทดสอบ V-net 62 เสาร์, 25 มกราคม 2020
26 cbac สายใยสัมพันธ์ ศุกร์, 17 มกราคม 2020
27 มหากรรมแสดงสินค้า CBAC FAIR 62 อังคาร, 24 ธันวาคม 2019
28 โครงการส่งเสริมทักษาภาษาต่างประเทศ กิจกรรม English is fun วันที่ 1 พ.ย. 62-31 ม.ค. 63 ณ.ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2019
29 กิจกรรม นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ออกฝึกงานกับสถานประกอบการจริง เป็นเวลา 1 ปี (ภาคเรียนที่ 2-3) อังคาร, 01 ตุลาคม 2019
30 นร./นศ. เข้าร่วมคัดเลือก โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน startup "Thai land 2019 ในวันที่ 23-27 ก.ค. 62 อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019
31 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดในโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 29 วันที่ 8-10 ก.ค. 62 ณ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประววดนวัตกรรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติในวันที จันทร์, 08 กรกฏาคม 2019
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง นายก อวท. ปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
33 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
34 นักศึกษาระดับปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าแข่งขันโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ESSO ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยผลงาน #โครงงานวิทยาศาสตร์น้ำส้มฆ่ายางจากผักผลไม้ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ได้รับรางวัลชน พุธ, 19 มิถุนายน 2019
35 นางสาวสาริยา มัยโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ นำนายกฤษณะ จี๋คีรี นักศึกษาระดับชั้นปวส. ปีที่2 สาขาการบัญชี เข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อังคาร, 07 พฤษภาคม 2019
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา วิทยากรโดยคณะศึกษานิเทศ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นำ ศุกร์, 26 เมษายน 2019
37 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านอาจารย์ประยูร มัยโภคา ผู้รับใบอนุญาติ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศุกร์, 22 มีนาคม 2019
38 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จันทร์, 18 มีนาคม 2019
39 โครงการสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จันทร์, 07 มกราคม 2019
40 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ศุกร์, 28 ธันวาคม 2018
41 กิจกรรม CBAC FAIR2018 มหกรรมขายสินค้า พุธ, 26 ธันวาคม 2018
42 สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ร่วมเดินขบวนสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรม แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ในวันที่ 25 ต.ค. 2561 ณ ตลาดหลังสวน ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018
44 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 พฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2018
45 นักศึกษา ปวส.2 ร่วมกิจกรรมโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัชุมพร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
46 คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ 108 อาชีพ ในงานนิทรรศการเส้นทางสู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พฤหัสบดี, 25 มกราคม 2018
47 นักเรียน ปวช.1 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ศุกร์, 19 มกราคม 2018
48 คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม อังคาร, 16 มกราคม 2018
49 นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 เขาร่วมโครงการCBAC สายใยสัมพันธ์ 2560กิจกรรม ศึกษาดูงานตาม พระราชประสงค์หุบกระพงและศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี จันทร์, 08 มกราคม 2018
50 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เสาร์, 30 ธันวาคม 2017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3